Det hjelper å stå på. Etter ekstremt kort20130918-300-svardalstunellen behandlingstid i byråkratiet og kort veg til praktisk arbeid er no Svardalstunellen utvida. Det gjenstår ein del sikringsarbeid og legging av nytt dekke, men no har lastebilar med stort kapell ingen vansker med å ta seg gjennom tunellen.

Utvidinga har også medført at inngangen til tunellen frå Vasset sida er meir oversiktleg.

20130918-675-svardalstunellen

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-074.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com