Det hjelper å stå på. Etter ekstremt kort20130918-300-svardalstunellen behandlingstid i byråkratiet og kort veg til praktisk arbeid er no Svardalstunellen utvida. Det gjenstår ein del sikringsarbeid og legging av nytt dekke, men no har lastebilar med stort kapell ingen vansker med å ta seg gjennom tunellen.

Utvidinga har også medført at inngangen til tunellen frå Vasset sida er meir oversiktleg.

20130918-675-svardalstunellen

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2