Soknerådet hadde i dag regien på 20130922-250-bispen200 års jubileet for Eikefjord kyrkje. Biskop og prester opna med ei varm og god gudstjeneste som var spekka med lokale musikkinnslag. Biskopen likte tydlegvis kyrkjeboka og siterte fleire ganger frå boka frå preikestolen.

Preika vart avslutta på same måte som ved 100 års jubileet. Kyrkjelyden stoppa opp på kyrkjebakken og blei tatt bilde av.

20130922-625-kyrkje

Deretter gjekk turen til Allhuset der det var rømmegraut på menyen. Utruleg god. Også på Allhuset var det spekka med talar og musikalske innslag. Soknerådet kan være stolt over arrangementet, høgtideleg og god gjennomføring.

Eikefjord.net kjem tilbake med bilder frå samkomet litt seinare i veka.

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com