Deler av saka vart først kjend 20060611-500-vikanipaetter at politiet stogga ein bil i Eikefjord 11. juni i 2012. I bilen fann dei 1,2 kilo hasj og 9000 kroner. Dette funnet gjorde at påtalemakta no kan presentere ein omfattande tiltale.

– Omsetninga dei står bak har stort sett skjedd i Sunnfjord, opplyser statsadvokat Nogva til NRK, utan at han no vil gå inn i detaljar om saka. Mellom anna skal politiet ha brukt såkalla kommunikasjonskontroll på eit tidleg stadium i etterforskinga av dei tre austeuropearane.

Les meir hos NRK S&Fj

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20150815-prebe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com