Deler av saka vart først kjend 20060611-500-vikanipaetter at politiet stogga ein bil i Eikefjord 11. juni i 2012. I bilen fann dei 1,2 kilo hasj og 9000 kroner. Dette funnet gjorde at påtalemakta no kan presentere ein omfattande tiltale.

– Omsetninga dei står bak har stort sett skjedd i Sunnfjord, opplyser statsadvokat Nogva til NRK, utan at han no vil gå inn i detaljar om saka. Mellom anna skal politiet ha brukt såkalla kommunikasjonskontroll på eit tidleg stadium i etterforskinga av dei tre austeuropearane.

Les meir hos NRK S&Fj

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2