Det har lenge vore20131012-250-mast hektisk aktivitet i lia ovanfor Eikefjord. Skog er rydda og mastefundamenta er bygde. No er også mastene begynt å ta form. I godveiret denne helga var det hektisk aktivitet med helikopteret som flaug opp delene til mastene. I akterkant kjem ein arbeidsgjeng og skrur til alle boltane som skal holde alle delane på plass.


Søndag var arbeidslaget på gang innanfor stien til Eikefjordstøylen. Høgt og luftig skrur dei så lyden av skrallene som slår mot metall kunne høyrast helt til fjells.
20131012-600-mast

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20131012-knapstadst.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com