Det har lenge vore20131012-250-mast hektisk aktivitet i lia ovanfor Eikefjord. Skog er rydda og mastefundamenta er bygde. No er også mastene begynt å ta form. I godveiret denne helga var det hektisk aktivitet med helikopteret som flaug opp delene til mastene. I akterkant kjem ein arbeidsgjeng og skrur til alle boltane som skal holde alle delane på plass.


Søndag var arbeidslaget på gang innanfor stien til Eikefjordstøylen. Høgt og luftig skrur dei så lyden av skrallene som slår mot metall kunne høyrast helt til fjells.
20131012-600-mast

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2