Tidlegare har styrkegruppa og Trimbua halde til i separate lokale med eigne medlemsavgifter, men no har dei fått samla alt under ein paraply.

– Vi har no fått samla alt inn under friidrettsgruppa til Eikefjord Idrettslag, som gjer det lettare for brukarane. Bygda har fått eit nytt og betre treningstilbod. Vi kan no tilby frivekter, fleire apparat, spinning, sirkeltrening, pilates, yoga med meir, seier Andre Høyset til Firdaposten.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20150911-betnene.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com