Det er fortsatt nokre bøk20130809-250-kyrkjaer att, og dersom du har lyst å kjøpe eit eksemplar kan du gjere dette ved å kontakte Solfrid Langedal mob: 97502641 eller Kinn kyrkjekontoret tlf: 57752530. Det er også mogleg å få kjøpt bøker på In-Spire eller Spar i Eikefjord. Boka koster 200,-                                                          

Boka er skrive i forbindelse med Eikefjord kyrkje si 200 års jubileum og mykje flott arbeid er samla mellom to permar. Dette kan vere den rette julepresang til utflytta eikefjordingar eller andre interresserte. Så ikkje nøl med å sikre deg eit eksemplar av denne flotte boka som kyrkjelyden kan være stolte av. Helsing Eikefjord Soknerård.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2