Det er fortsatt nokre bøk20130809-250-kyrkjaer att, og dersom du har lyst å kjøpe eit eksemplar kan du gjere dette ved å kontakte Solfrid Langedal mob: 97502641 eller Kinn kyrkjekontoret tlf: 57752530. Det er også mogleg å få kjøpt bøker på In-Spire eller Spar i Eikefjord. Boka koster 200,-                                                          

Boka er skrive i forbindelse med Eikefjord kyrkje si 200 års jubileum og mykje flott arbeid er samla mellom to permar. Dette kan vere den rette julepresang til utflytta eikefjordingar eller andre interresserte. Så ikkje nøl med å sikre deg eit eksemplar av denne flotte boka som kyrkjelyden kan være stolte av. Helsing Eikefjord Soknerård.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com