I forbindelse med at 20131112-250-eikefjord KARTSparebanken Sogn og Fjordane gav 50 000 til stiprosjektet i Eikefjord fekk Lars Terje Standal vise fram dei flotte stiane som er ferdige. De har komme mykje lengre enn eg hadde venta, seier Ole Aukland i Sparebanken.

Kartet viser dei stiane som ein har hatt mest fokus på no i starten, men også dei andre stiane på nordsida er forventa å stå ferdig til sommaren.

 

Vi håper å få på plass dei siste underskriftene i Sørmarka så vi kan starte der også. Stiane er justert litt for å imøtekomme krav frå grunneigar her.

20131112-600-eikefjord KART

Vil du også være med på dugnad - snakk med Per Endestad - han organiserer gjerne.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2