I forbindelse med at 20131112-250-eikefjord KARTSparebanken Sogn og Fjordane gav 50 000 til stiprosjektet i Eikefjord fekk Lars Terje Standal vise fram dei flotte stiane som er ferdige. De har komme mykje lengre enn eg hadde venta, seier Ole Aukland i Sparebanken.

Kartet viser dei stiane som ein har hatt mest fokus på no i starten, men også dei andre stiane på nordsida er forventa å stå ferdig til sommaren.

 

Vi håper å få på plass dei siste underskriftene i Sørmarka så vi kan starte der også. Stiane er justert litt for å imøtekomme krav frå grunneigar her.

20131112-600-eikefjord KART

Vil du også være med på dugnad - snakk med Per Endestad - han organiserer gjerne.

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20130209-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com