Fredag 15/11 kunne man lese at det hadde gått eit ras mellom Førde og Grov. Dette raset gjekk i den små bekken mellom Hatleset og Grov.

I dag starta opprenskingsarbeidet. Fartsgrensa er satt ned til 50 og det er manuell dirigering på staden. Ventetida er minimal.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2