I morgon er det bystyremøte der Eikefjord skule vil verte eit av dei store emna. Framdriftsplanen er lagt, men i det siste har enkelte politikarar lufta tankar om ei tenkepause og utsetting av prosjektet på grunn av kostnadane som berre har gått oppover.
Eikefjordingane er helt klare - prosjektet skal følge fastsatte framdriftsplaner og prosjektet lysast ut på anbud som planlagt. Det blir sikkert nokre elevar og foreldre som tar turen til Florø for å følge denne viktige milepælen i prosjektet.

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com