Share

Martin Ramsdal og Siri Rognsø, høvesvis leiar og nestleiar i FAU ved Florø barneskole, hiv seg på debatten om investeringane på Eikefjord skule som no er ferdig. Det blir nesten å sjå på som furting etter den gode jobben som er gjordt av alle parti og mange andre personer i Eikefjord.
Ramsdal og Rognsø vil omprioritere pengebruken på Eikefjord skule og heller bruke meir penger på sentrumsskulane og sende ungdomsskuleelevane frå Eikefjord til Florø.
Les også Firdaposten

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20130209-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com