Share

Martin Ramsdal og Siri Rognsø, høvesvis leiar og nestleiar i FAU ved Florø barneskole, hiv seg på debatten om investeringane på Eikefjord skule som no er ferdig. Det blir nesten å sjå på som furting etter den gode jobben som er gjordt av alle parti og mange andre personer i Eikefjord.
Ramsdal og Rognsø vil omprioritere pengebruken på Eikefjord skule og heller bruke meir penger på sentrumsskulane og sende ungdomsskuleelevane frå Eikefjord til Florø.
Les også Firdaposten

HUMLESTØL

camera hum

HALLEN

Ingen bilder

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com