Martin Ramsdal og Siri Rognsø, høvesvis leiar og nestleiar i FAU ved Florø barneskole, hiv seg på debatten om investeringane på Eikefjord skule som no er ferdig. Det blir nesten å sjå på som furting etter den gode jobben som er gjordt av alle parti og mange andre personer i Eikefjord.
Ramsdal og Rognsø vil omprioritere pengebruken på Eikefjord skule og heller bruke meir penger på sentrumsskulane og sende ungdomsskuleelevane frå Eikefjord til Florø.
Les også Firdaposten

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2