Problema begynte for nokon veker sidan då det var lynnedslag i sendaren på Hatleset-nipa i Eikefjord.

- Først var vi heilt utan breiband ei par veker. Så blei det gjort noko slik at vi fekk signal igjen. Sidan har det virka så vidt nokon dagar og vore ute av drift andre dagar. Uansett er kapasiteten så dårleg at det ikkje kan brukast til noko som helst. Det går til dømes ikkje an å få gjort nettbank-tenester, fortel Knut Hatleset.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20150315-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com