Sakser vi litt i saksframlegget skin det godt gjennom at komuneledelsen er flaue over framdrifta i arbeidet - og med god grunn.

 - Arbeidet har pågått lenge

 - Prosessen har vore lang og krevande

 - Arbeidet har vore ein lang og krevande prosess

 - Men så tok det altså nesten 3 år før planframlegget kom. Dette er svært beklageleg. Det er og forståeleg at eikefjordingane har mist tolmodet.

No er endeleg ventetida over - ny kommunedelplan for Eikefjord, planid 20120001, vart endeleg vedtatt i Bystyret 04.11.14

Sakspapira finn du hos kommunen

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2