Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

Sak nr 138/14 i Flora bystyre den 2/12 er godkjenning av investeringsramme ved Eikefjord barnehage. Saka er venta å gå gjennom bystyret og dermed skulle det bli klart for den etterlengta utvidinga av barnehagen.

Terje Sunde hadde det læaste tilbudet på 14,4 mill, 2,5 mill under Skanska. Ferdigstilling er sett til 15.10.2015

 

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com