Nybygget ved barnehagen gjekk enstemmig gjennom bystyret i går. Investeringane er godkjende og entrepenøren kan starte arbeidet med ny barnehageavdeling. I vedtaket ligg det også inne bytte av det gamle taket og utegarderobe.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2