Som tidlegare nevnt har bystyret vedtatt at Skanska skal få oppdraget med å bygge ny skule i Eikefjord. Her er planforslaget frå Skanska.

Eikefjord skule plan

Som det går fram av planen skal både gamleskulen og småskulen rivast.

Planen viser løysing med stor hall på 23x45 meter. Dette ligg ikkje inne i tilbudet på 85 mill, men Grendalaget, Idrettslaget og andre aktørar er alt i gang med å finne ut korleis dette skal finansierast. 

Skanska har også laga eit bilde som viser korleis det vil sjå ut frå vegen

Eikefjord skule ute

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu