Som tidlegare nevnt har bystyret vedtatt at Skanska skal få oppdraget med å bygge ny skule i Eikefjord. Her er planforslaget frå Skanska.

Eikefjord skule plan

Som det går fram av planen skal både gamleskulen og småskulen rivast.

Planen viser løysing med stor hall på 23x45 meter. Dette ligg ikkje inne i tilbudet på 85 mill, men Grendalaget, Idrettslaget og andre aktørar er alt i gang med å finne ut korleis dette skal finansierast. 

Skanska har også laga eit bilde som viser korleis det vil sjå ut frå vegen

Eikefjord skule ute

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20130209-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com