Eikefjord grendalag inviterer i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane til romjulsmarsj for store og små, søndag 3. juledag. Vi møtast på rasteplassen kl. 13.00 og går eit rebusløp på delar av turstinettet. Det blir premiar til alle born som deltek. 

Det vil bli servert kaffi, gløgg og litt å bite i. Vi tenner opp bål slik at dei som vil kan grille pølser og anna snacks. Kanskje kjem nissen også?

Arrangementet er gratis. Vel møtt!

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20041010-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com