Arbeidet med den nye idrettshallen i Eikefjord går greitt, men overtakinga vert utset med vel ein månad på grunn av utvidingar av prosjektet, fortel prosjektleiar for kommunen Jeikishan Jagethesan til Firdaposten. Lengda på hallen vart utvida med fire meter for å få plass til scene. Satsing på betre golv, to-lags, såkalla Sportsgolv, krev og ekstra tid til montering. I staden for opning før jul, vert no overtakinga utsett til slutten av januar.

Flora kommune skal ha ansvaret for sjølve drifta.

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

Sentrum-fugler.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com