20161016 300 vassbotnFlora kommune har sett i gang arbeid med ny inntaksledning til Eikefjord vassverk. Tidlegare er det lagt ny vassleidning frå Hovlandstøylen ned til riksvegen.

No skal det leggast ny leidning frå støylen til Vassbotnvatnet. Her skal det byggast inntakshus på 8,5 x 4 meter med ventilhus og kammer med skråsiler. Midlertidig vassforsyning skal skje via pumpe og pumpeleidning frå "vestre del" av Vassbotnvatnet.

Planlagt tiltak på fjellet ved Vassbotnvatnet vil auke kapasiteten på Eikefjord vassverk, trygge vassforsyninga og lette vedlikehaldet.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu