Årets 9.klasse i Eikefjord er godt i gang med dugnad for å skaffe pengar til neste års skuletur. Først ut er sal av toalettpapir. Dette vil for det meste gå føre seg lokalt i dei områda elevane bur.

Neste ut er flaskeinnsamling. Den vert gjennomført 2.januar 2017 i alle grendene i bygda. Vi håpar at alle vil støtte oss når vi kjem rundt. Om du ikkje er heime, men ynskjer å bidra kan du enten sette flaskene på trappa eller levere hos Leni Humlestøl-Endestad i Sørgard 5, Gerd Anny Daae Havn på Hovland eller hos Kathrine Underlid i Steinhovden.

Planen er å gjennomføre eit toalettpapirsal til, i løpet av våren og ei flaskeinnsamling i slutten av mai.

Elevane kjem også til å nytte nokre laurdagar til å stå i Eikefjorden ved Spar og selje vaflar og kaffi.

Støtt ei god sak! Støtt flotte ungdommar ved Eikefjord barne-og ungdomsskule.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20130615-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com