20161115 300 basket25. - 27. november skal fire av spelarane på Eikefjord basketball vere med på talentcamp i Oslo. Dette er den første av to samlingar og den andre finn stad i Kragerø i mai neste år. Det er teke ut om lag 50 spelarar frå kvart kjønn, fordelt over heile landet, som skal vere med til hovudstaden på den første samlinga.

Frå Eikefjord basketball er det tre gutar og ei jente frå '02-årgangen som har blitt valt ut, og desse er Kristoffer Sætren, Jonas Hovden, Hanne Løkkebø Nybø og Sebastian Hatleset.

Leiar for basketballgruppa, Dag Nybø, seier til Firdaposten at dette er gledelege nyheiter.

– Laget gjer det veldig bra og har hatt fin framgang dei siste åra, seier han.

Nybø fortel at trenaren til gutelaget, Andre Hatleset, har gjort ein kjempejobb og at det er ein prestasjon å få med heile fire spelarar på denne talentcampen.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20140816-barntohjul.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com