Norges idrettsforbund krev at alle idrettslag skal ha eit godkjend elektronisk register over medlemma sine på plass innan utgangen av 2016. EIL har valgt «Min idrett» som vårt register, men vi treng hjelp frå dykk: Du må sjølv registrere deg og barna dine. Registeret vert grunnlag for kor mykje støtte vi får til aktivitet blant barn og unge. EIL vil nytte registeret til å halde kontakt med medlemmane, mellom anna ved utsending av informasjon, kontingentfaktura mm.

Eikefjordidrettslag.no har egen knapp for påmelding. Her finn du også veiledning dersom du treng det

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20141015-loekkeboe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com