Norges idrettsforbund krev at alle idrettslag skal ha eit godkjend elektronisk register over medlemma sine på plass innan utgangen av 2016. EIL har valgt «Min idrett» som vårt register, men vi treng hjelp frå dykk: Du må sjølv registrere deg og barna dine. Registeret vert grunnlag for kor mykje støtte vi får til aktivitet blant barn og unge. EIL vil nytte registeret til å halde kontakt med medlemmane, mellom anna ved utsending av informasjon, kontingentfaktura mm.

Eikefjordidrettslag.no har egen knapp for påmelding. Her finn du også veiledning dersom du treng det

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu