20171210 300 nesjaneBrødrene Aa er einige med INC gruppa om overtaking av anlegget på Nesjane. Dette er anlegget som Brødrene Aa sette opp på 80 tallet og har vore arbeidsplassen for 5-10 mann dei seinare åra. Med på kjøpet er også Driftselskapet Norwegian Marine.

Brødrene Aa vil bruke anlegget for vedlikehald av båtar og til produksjon av plastdalar og ein kan vente ein økning av arbeidsstokken på verftet.

Dei tre selskapa som idag held til i sentrum av Eikefjord, Eikefjord Elektro - Marcontrol og FjordMontering er eigd av Brødrene Aa. Desse vil flytte til anlegget på Nesjane.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu