20180716 300 turkartEikefjord Idrettslag og Grendalaget Løkkebø/Langedal/Svarthumle har fått laga nye flotte turkart. Desse er sett opp på Badestranda, Rasteplassen og på Storebru. Det vil etter kvart komme opp fleire skilt med beskrivelse av dei enkelte turane. Desse skilta vil stå på startpunkt for dei forskjellige turane.

Skilta er den siste finpuss på merking og rydding av turstiar, men arbeidet fortset av frivillige både rundt sentrum og oppe i dalen.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2