Laurdagen er det mykje som skjer under Eikefjord Dagane. Vi gjer merksam på at nokon av aktivitetane er kun på Laurdag. Nokon av utstillarane er også tilstede kun denne dagen. 

Vel Møtt

2019 Efjdg laurdag

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2