Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

Statens Vegvesen er igang med oppdatering av vegnummer. Dette på grunn av at vegar med gamle fylkesvegnummer kunne ha samme nummer i forskjellige fylker.

I det nye systemet får alle Europa-, riks- og fylkesvegar unike nummer. Vegnummer 1-999 vil gjelde for riksvegar og dei viktigaste fylkesvegane. Resten av fylkesvegane får firesifra nummer. Dei fleste riksvegane får behalda nummera sine; det gjeld også for ein del av dei viktigaste fylkesvegane.

I Eikefjord bytter Hovlandsvegen og Vikavegen nummer frå Fv 542 til Fv 611.

Svardalsvegen bytter nummer frå Fv 541  til Fv 5696

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20150815-prebe.jpg

HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com