Share

Statens Vegvesen er igang med oppdatering av vegnummer. Dette på grunn av at vegar med gamle fylkesvegnummer kunne ha samme nummer i forskjellige fylker.

I det nye systemet får alle Europa-, riks- og fylkesvegar unike nummer. Vegnummer 1-999 vil gjelde for riksvegar og dei viktigaste fylkesvegane. Resten av fylkesvegane får firesifra nummer. Dei fleste riksvegane får behalda nummera sine; det gjeld også for ein del av dei viktigaste fylkesvegane.

I Eikefjord bytter Hovlandsvegen og Vikavegen nummer frå Fv 542 til Fv 611.

Svardalsvegen bytter nummer frå Fv 541  til Fv 5696

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20130611-kyrkja.jpg

HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com