20191223 300 bruaDei tre bruene frå Kvalvikkrysset mot sentrum er komme på lista over dei verste bruene i fylket.

Bruene på Hovland har vi dokumentert dårleg bereemne. Dei er sikra midlertidig for å hindre at noko skal skje med dei. Det er gjordt midlertidige tiltak for å sikre dei, medan ein ventar på midlar for å gjere noko. Det er tømmertransport på bruene, så ein kan ikkje berre sette ned bereevna utan å ta omsyn.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu