Telenor skal legge ned koparnettet innan utgangen av 2022, inkludert sentralar i 40 norske tettstader. Det vil seie at breibandsinternett og telefoni over den vanlege telefonlinja ikkje lenger vil vere mogleg.

Telenor vil fram til dess ikkje rette opp feil i koparnettet. Så om lynet slår ned i modemet ditt, eller ein sentral blir øydelagt, så vil dei ikkje reparere koparnettet før det blir bytta ut.

Begge stasjonane i Eikefjord er planlagt nedlagt 15.12.2022.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2