Telenor skal legge ned koparnettet innan utgangen av 2022, inkludert sentralar i 40 norske tettstader. Det vil seie at breibandsinternett og telefoni over den vanlege telefonlinja ikkje lenger vil vere mogleg.

Telenor vil fram til dess ikkje rette opp feil i koparnettet. Så om lynet slår ned i modemet ditt, eller ein sentral blir øydelagt, så vil dei ikkje reparere koparnettet før det blir bytta ut.

Begge stasjonane i Eikefjord er planlagt nedlagt 15.12.2022.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu