Telenor skal legge ned koparnettet innan utgangen av 2022, inkludert sentralar i 40 norske tettstader. Det vil seie at breibandsinternett og telefoni over den vanlege telefonlinja ikkje lenger vil vere mogleg.

Telenor vil fram til dess ikkje rette opp feil i koparnettet. Så om lynet slår ned i modemet ditt, eller ein sentral blir øydelagt, så vil dei ikkje reparere koparnettet før det blir bytta ut.

Begge stasjonane i Eikefjord er planlagt nedlagt 15.12.2022.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150315-blanipa.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com