20200313 250 stengtEikefjord idrettslag avlyser all organisert aktivitet i Eikefjord for å bidra til smittevern i bygda.

Eikefjord ski, fotball, handball, basket, badminton og friidrett kansellerer alle sine organiserte treningar. Florø Volleyball (som har sine treningar i Eikefjord fleirbrukshall) gjennomfører same tiltak, og avlyser alle treningar.

Eikefjord IL Friidrett avlyser gruppetreningane i hallen i kveld, torsdag 12.03.20, og stenger Eikefjord Treningssenter (ETS) frå kl 18 i kveld, og førebels til 30.04.20.

Eikefjord idrettslag vonar alle medlemmer og sambygdingar ellers vil halde seg friske gjennom pandemien. Følg FHI sine tilrådingar, hald dykk i aktivitet, og velkomen attende når vi kan møtast til trening att!

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20150621-storebru.jpg

HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com