20210118 300 rasMildveir etter kuldeperiode skapar ofte problem med ras på vegane. I dag var det i hammaren innanfor busshaldeplassen på Grov det rasa.

Politiet fekk melding om raset kvart over ni. Vegen var ei tid stengt, men vart etter kvart opna for manuell dirigering i eit felt forbi staden.

Til alt hell blei ingen skada av dei forholdsvis store steinane som låg i veibana.

 

Raset såg ut til å ha losna helt oppe ved eller ovanfor sikringen som er sett opp for å fange opp ras før det kjem ut for hammaren.
20210118 600 ras2

Steinane som har komt ned har hoppa over sikringsgjerdet som er satt opp for å ta ned stein inne ved hammaren.
20210118 600 ras

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu