Vart ikkje salg av fastelavens-ris i år på grunn av Corona -  Smittevernsreglar.

Dersom Du likevel vil støtte oss- kan ein kjøpe ris digitalt til kr. 75.- pr. Stk.

Vi støttar : Kvinnehelse - Born og unge – Omsorgsberedskap-
Krisesenteret- Eldre – Tiltak i nærmiljøet m.m.

Vips til 456 65 906 - eller konto nr. 3775.03.20644

SUNNARVIK SANITETSFORENING

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2