Kinn kommune har vurdert alle eigedommar i kommunen og sett nye takstar. Næringslivet protesterer høylydt mot eigedommar som har fått kraftig økning i taksten.

Grendalaget protesterer mot at byen Måløy har fått sonefaktor 0,85. Eikefjord har fått faktor 1,0 same som Florø. Dette vil grendalaget gjere noko med.

Grendalaget oppmode folk i bygda om å sjekke den nye berekninga av eigedomsskatt grundig og sende inn klage. Eikefjord er ei bygd og ikkje noko urbant sentrum som Måløy, strekar dei under.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu