Trond Ove Hopen og sambuaren flytta heim att til Eikefjord, kjøpte seg tomt og ville bygge hus. Men det har ikkje gått heilt etter planen. No refsar Hopen politikarane i klageutvalet i Kinn for at dei har forsinka og fordyra prosessen.

Kommunen godkjende planane, men naboane klaga på at huset ville ta for mykje av deira sol og utsikt. Plana hamna i klagenemda som oversåg administrasjonen sitt vedtak og forlangde huset flytta 4 meter. Etter klage vart dette omgjordt til 1,5 meter.

Les meir i Firdaposten

Fleire har reagert på måten klagenemnda har gått fram i saka om huset Trond Ove Hopen vil byggje i Eikefjord. 

Naboane Erlend Øren og Malin Steinset ber om at klagenemnda tek eit oppgjer med seg sjølv og sine medlemmer. Eitt av klagenemndas faste medlemmer har hatt ein særleg aktiv rolle i klagesaka. Medlemmet har eit nært vennskapsforhold til klagar. Øren og Steinset namngjev ikkje politikaren i si klage, men det gjer Trond Ove Hopen. Medlemmet som dei meiner trør feil, er Trine Hovland (H). Ho bur sjølv i Eikefjord.

Både komunaldirektøren og klagenemda meiner at reglane for habilitet er overhalde. Sjølv svarar Trine Hovland slik på kritikken: – Eg har vore ugild gjennom heile prosessen, og Line Sundal har vore kalla inn som vara til nemnda. Eg har ikkje vore inne i noko som helst av saksgang eller behandling av denne klagen.

Les meir i Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu