20210624 300 sormarkaTursti Sørmarka har vore ein suksess heilt frå starten. Dugnadsinnsatsen var enorm og idrettslaget fekk hjelp frå alle kantar.

Gjensidigestiftelsen og Norsk Tipping gjekk inn med like store beløp og sikra at prosjektet kunne gjennomførast. Resten av prosjektet var dugnad og gaver. Største gava var frå Brødrene Aa som sponsa dei to bruene over Sørelva.

Når ein ser kor mykje kommunen legg ned i turstiane i Florø er det skuffande å vite at bidraget frå kommunen til tursti Sørmarka var ei stor rekning for godkjenning av bruene.

Alle som har bidratt til tursti Sørmarka har god grunn til å gratulere seg sjølv med eit vellukka prosjekt.

20210624 800 sormarka

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu