Til hausten er det planlagt oppgradering av bruene på Hovlandsvegen frå skulen og utover mot idrettsbana. I den forbindelse skal det også byggast gang- og sykkelveg på bruene. Fleire politikarar meiner no dei nye planane vil gjere strekninga meir trafikkfarleg og representere ein fare som ikkje var der i utgangspunktet.

Ser man også på hammaren langs vegen frå skulen og utover ser man at det er djupe rifter i fjellet. I løpet av dei seinaste år kan dei som er kjende sjå at sprekkene har blitt større og enkelte stadar har parti av berget sklidd fram. Dette skulle være ein ekstra grunn til at gangvegen blir forlenga inn til skulen.

Les også Firdaposten

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu