Det er vedtatt i Vestland fylke at bruene på Hovlandsvegen skal fornyast. Frå inste Hovlandselva er det ca 100 meter inn til fortau og sikker veg for skuleelevane.

Det er dette stykket no lokale krefter og lokalpolitikarane er einige om at må utbedrast samtidig som bruene blir tatt. Skal ein følge trafikkreglane må skuleelevane krysse vegen fleire ganger for å nytte gangvegen på bruene som kjem på sørsida av vegen.

Bruene er inne på budsjettet, men på grunn av kapasitetsproblem er arbeidet ikkje starta.

Les også Firdaposten

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu