Knapstadstøylen - Eikefjordstøylen

Frå Knapstadstøylen til Eikefjordstøylen er det fleire ruter.

Den enklaste er å gå ned til brua og opp til Eikefjord-støylen derifra. Det er den ruta som er vist lengst nede i terrenget.

Det er raskare å gå lengre oppe i terrenget. Den midterste løypa merkert her er litt vanskeleg, men på ingen måter stygg.

Eikefjordstøylen ligg ganske langt nede og kan være vanskeleg å få auge på.

Image

 

Det blir lagt ut informasjon og bilder av stiar i Eikefjordsområdet denne fjellweben. Dette er meint som hjelp til dei som ikkje er kjent i dette fjellområdet. Informasjonen skal brukast saman med fjellvettreglane og andre omsyn som må takast i fjellet. Dei ansvarlege for informasjonen som er lagt ut fraskriv seg eitkvart ansvar for ulykker og andre uhell som kan oppstå ved bruk av informasjonen på desse sidene.

 

Copyright: Odd Asle Endestad

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2