20080517-550-f009

Tale for barna av ungdomsskuleelevar
20080517-550-f015

5. klasse syng
20080517-550-f021

Barnetoget på veg ned frå skulen
20080517-550-f054

20080517-550-f059


20080517-550-f113

Kranspålegging ved minnestøtta.
20080517-550-f142

Barneleikane på ettermiddagen
20080517-550-e019

20080517-550-e038

20080517-550-e060

20080517-550-e065

Hesteskokastinga er alltid populær
20080517-550-e033

Djup konsentrasjon
20080517-550-e068

Koriander
20080517-550-e079

Gro Rukan med årets 17. mai tale
20080517-550-e092

Borgartoget tilbake frå småbåthavna.
20080517-550-e141

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2