Eikefjord Grendalag arbeider i saman med grunneigarane i Kvalvika for å betre tryggleiken i Kvalvika i samband med utvidinga av riksvegen. Fredag 11.
januar vart det arrangert eit møte for å diksutere tryggingstiltak, framdrift og kommunikasjon med Statens Vegvesen og Flora kommune. Følgjande tiltak ynskjer ein vurdert: Trygg gangveg (120 meter) frå nytt busskur i Kvalvika mot Eikefjord sentrum og undergang frå busslomme på nordsida av vegen. Det er uvisst om tiltaka krev justering av reguleringsplan for Knapstad - Kvalvik. Ein har invitert Statens Vegvesen og Flora kommune på møte torsdag 31. januar 2002.

 

Oppdatert 15.jan 02

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2