Eikefjord Idrettslag arbeidde lenge for å få på plass ei dagsturhytte på Eikefjordstøylen. Bystyret var positiv, men det stranda på løyve til å dele det falleferdige selet ut frå garden det tilhøyrde.

No har kommunen fått avtale med Hans Endestad om å sette dagsturhytta på hans område mellom Eikefjord- og Hovlandstøylen. Berre nokre formalitetar står igjen før ein kan sette igang arbeid med grunnmur på staden.

Det står også igjen litt arbeid med hytta før den kan bli flogen opp og settast på grunnmuren, seier Per Øyvind Sørbø til Firdaposten.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2