20240110 brueneAnbudet på bygging av to bruer og gang og sykkelveg langs Hovlandvegen er ute på Doffin. Tilbydarane har frist fram til 9/2 med å komme med tilbud.

I tillegg til bruene skal vegen utbedres på strekningen mellom bruene og det etableres sammenhengende gang- og sykkelveg mellom bruene, står det i anleggsbeskrivelsen. Dette er ein del meir enn det som tidlegare har blitt forespeila.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2