Nyheter 2022

Mats Høyset deltok i ultraløpet Bislet 24. Han vant sin klasse og blei nummer 9 totalt og nr 5 blandt herrane.

På 24 timar sprang Mats heile 203.343 km. Dette er lengre enn inn til Skjolden i inste Sogn eller til Videseter i Nordfjord.

Les meir i Firdaposten

Heidi Humlestøl har vore rektor ved skulen i ti år, men  blir ny rektor på Florø barneskole. 

Då søknadsfristen gjekk ut 15. november var det kome inn sju søkjarar:

1. Mary-Ann Hopkinson (60), adjunkt med opprykk/spesialpedagog, Florø
2. Jorunn Hope (47), rektor ved Viksdalen skule, Vassenden
3. Heidi Domben (50), lektor med tilleggsutdanning, Florø
4. Bjørn Wilhelmsen (50), undervisningsinspektør, Eikefjord
5. Synnøve Herstad (64), rektor Steinhovden skule, Eikefjord
6. Jon Holsvik Sørland (50), faglærar biologi, matematikk, geografi, naturfag, Florø
7. Vibecke Endestad (47), adjunkt med tillegg, Florø

Les meir i Firdaposten

          Vi feirar at Eikefjord kyrke er ferdig restaurert med konsertar og andre arrangement.

19.nov kl. 16.00 Kulturkveld
Lisbeth og Geir Hovland, Kolbjørn Taklo, Damekoret, Sebastian Ryll
Odd Asle Endestad og Dag Henrik Nygård fortel om kyrkja og restaureringa
Konferansier: Marit Høyvik

22.nov kl. 19.00 Konsert
Helene Bolstad, organist i Luster, trekkspel, Hege støylen Alme, sang, Jon Oddvar Kandal, fele
Konferansier: Lars Terje Standal

24.nov kl 17.00 – 19.00 Opa kyrkje

27.nov kl. 11.00 Festgudsteneste m/ kyrkjekaffe
Damekoret, blåsarar, Bli med dansen, prost Knut Magne Nesse og sokneprest Jorun Knapstad

Helene Myklemyr Trio22.nov kl. 19.00 er det konsert i kyrkja. Dette er eit arrangement for å markere at kyrkja er pussa opp og vore stengd i ein lang periode. Trioen som skal spele er:

Helene Myklemyr Bolstad er kyrkjemusikar på trekkspel i Luster. På landsbasis er det svært få i Den norske kyrkja som har trekkspel som hovudinstrument. Ho har opprinneleg sin bakgrunn i tradisjonsmusikken frå heimbygda Jostedalen, men har også vore innom ulike sjangerar og musikkgrupper fram gjennom åra, og er soleis ein allsidig utøvar og akkompagnatør. Ho syner på denne måten kor allsidig trekkspelet eigentleg er.

Hege Alme kjem frå Gloppen og har siste tida profilert seg som ein habil songar i Nordfjordregionen. Ho har hatt oppdrag både som solist og i grupper, som i t.d. «Tre kvinner og ein mann» «Hege & Jørn» og som solist med Breimskoret.

John Oddvar Kandal er felespelar, eller bygdespelemann som han helst likar å kalle seg. Han kjem frå Breim og har vidareført tradisjonen etter dei gamle spelemennene i heimbygda, vore instruktør og brubyggjar mellom generasjonane i sin sjanger.
Trioen har hatt ulike oppdrag i konsertsamanheng både i kyrkjer, på eldreinstitusjonar og andre konsertlokale. Repertoaret femner om både tradisjonell folkemusikk, populærmusikk, viser og religiøse folketonar. Dei inviterer også til fellessong.

Eikefjord Grendalag har ei tid jobba med samlingsstad der Salmontunet var tidlegare. Salmontunet var den eldste garden i sentrum og siste huset der blei rive for kort tid sidan.

Sparebanken Sogn og Fjordane var på besøk og overleverte solid gåvesjekk til grendalaget. - Det her er berre heilt herleg. No vart eg skikkeleg glad, seier ein oppglødd leiar i Eikefjord Grendalag Silje Fraas Øren.

Les meir i Firdaposten

I følge Doffin har prosjektet ei totalramme på 1,6 mill kroner.

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu