Prosjektet med oppgradering av bruene i Hovlandsvegen er i rute. Prosjektledar Bjørn Andre Storøy forventer at anbud blir lyst ut før påske og at arbeidet kan være i gang etter sommarferien.20200105 bru hovlandsvegen

Dei planlegg å ta den inste brua først. I anleggsperioden vil vegen være stengd og trafikken må gå om Knapstadbakkane. Knapstadbakkane er stengd for tyngre køyretøy så her må vegen opnast for tungtrafikk i denne perioden.
I denne perioden må skuleelevane køyrast via Knapstad til skulen og bruk av idrettsanlegget i Kvalvik blir vansklegare.
Busstilbudet vil nok også bli vanskeleg i perioden med bygging av bruene. For sentrum kan ein nytte Knapstadbakkane, men for Hovland kan det bli ein periode uten busstilbud.

Når ein skal bygge bru innanfor stadion har ein prosjektert med ei midlertidig gangbru ovanfor dagens bru.

Oppgradering av Hovlandsvegen og bygging av gang/sykkelveg er enda ikkje koordingert med brubygginga. Dette er noko dei jobbar med i Fylkeskommunen.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu