20220601 parkering01Ullaland er i ferd med å lage parkeringsplass ved Sørelva. Denne parkeringsplassen vil betre trafikkforholda når barn skal leverast og hentast i barnehagen.

Det vil også være ein godt egna parkeringsplass for den populære turstien i Sørmarka.

Det er også her avkøyring til byggefelt lengre innover mot Skaret og Florshaugen vil komme.

20220601 parkering02

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu