Nyheter 2022

Pandemien har nesten halvert omsetninga til skipsverftet Brødrene Aa. – No er vi nøydde til å seie opp 30–35 tilsette, seier dagleg leiar Tor Øyvin Aa til Firda Tidende.

Denne veka vart alle tilsette orienterte om situasjonen.

norskeflaggDet er løyvt 50 millionar til Hovlandsvegen. Primert er det bruene som ikkje tåler akseltrykket til tungtransporten som er problemet, men vegen er også skuleveg så behovet for gang/sykkelveg er også stort.
No blir det bygd gang/sykkelveg heilt ut til krysset i Kvalvika.

20220107 parkGrendalaget jobbar med å få til ein folkepark på sørsida av skulen, med det gamle gardsnamnet «Salmontunet». Silje Fraas Øren, Gitta Sas og Målfrid Steindal frå grendelaget er ansvarlege for utforming og innhald i prosjektet. Prosjektet fekk ei løyving på 500 000 kroner i budsjettet til Kinn kommune for 2022, og er med det bortimot fullfinansiert. Totalkostnaden er berekna til 1,5 millionar kroner.

Grendalaget vil også lobbyere for eit nytt bustadfelt i Eikefjord for å stimulere til folkevekst i bygda.

Les meir i Firdaposten

20220113 elvaInste Hovlandselva går for tida stor og kvit. Det merkast godt at det er mykje nedbør og snøsmelting. Eit av dei kritiske punkta er brua på turstien på Hogane. Her er eit av punkta som er lett å samamlikne kor stor elva er no og kor stor den har vore på det meste.

I dag er det god plass under brua, men når elva er STOR går vatnet over punkta vist på bilde. 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu