Tilsynsrapporten på Eikefjord skule kom i mai, og sidan den gong har det føregått eit stort arbeid med å rette avvika. Det seier kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune, Ellen Jåvold til Firdaposten.

– Avvika handlar i stor grad om at dei ikkje har dokumentert nok eller godt nok, og at tiltaka som er sett inn i noko grad har vore for einsidige. Dette er noko vi har tatt innover oss, seier Jåvold.

Kommunen har svart fylkesmannen innan fristen, som var 15. september. I svaret fortel ein korleis både Eikefjord skule og kommunen vil jobbe for å få ein praksis som er i tråd med regelverket.

– Dette er noko vi vil jobbe med i heile kommune, på alle skulane, seier Jåvold.

Les meir i Firdaposten

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

20131012-knapstadst.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com