Allhuset

Adresse

 
Allhuset Telefon leige: 57 75 60 00
   Tenestetorget set deg over til dei som styrer bookinga.
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted: Kinn kommune
   
   

Priser og annen informasjon: Kinn kommune

 

 

Image

Allhuset er bygdefolket si storstove og stod ferdig i 1994. Allhuset brukast til større arrangement som bygdefestar, bygdekino, barnedåp, konfirmasjonar, bryllaup, gravferd og ulike arrangement vert haldne. Her er også stor møteaktivitet på dag og kveldstid.

Allhuset har eige styre som er samansett av politikarar, ein representant frå soknerådet og representantar frå lag- og organisasjonar i distriktet. Allhuset har eiga drift og budsjett som er vedteke av styret for Allhuset og Flora Bystyre.

 

Leigetakarar:

Heimetenesta med dagtilbod for eldre

Fotpleie v/Lea Eikefjord 95139417

Eikefjord Grendalag

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2