Nesten 50 eikefjordingar hadde funne vegen til Allhuset; der Brigt ønskte vekommen.
Oddveig Birkeland frå Fylkesmannskontoret orienterte om bygdeutviklingsprogrammet og gav ei oversikt over hvilke bygder som har vore med og hvilke økonomiske resurser fylket og kommunen stiller opp med.
Ole Svanø som er medlem i styret mente at Eikefjord hadde gode sjanser på grunn av sin beliggenhet mellom Florø og Førde. Det viktige er å innvolvere eikefjordingar slik at alle får eit eigarskap til den prosessen som Eikefjord skal inn i.
Per Arne Tveit, Kultur og Næringssjef i Askvoll, orienterte om bygdeutvikling som ein tenkemåte. Det som skal skje må bety noko for bygda samtidig som vi må skape ein triveleg buplass med positiv stemning og stedsidentitet.
Til slutt tok Brigt ordet og orienterte litt om dei prosjektene som er igang og folk i salen kom med innspel om prosjekt som kunne gjerast noko med. Det vart trekt fram at ungdommen i bygda er framtida og såleis burde trekkast aktivt med i styrande organ og prosjekt.
Dei eikefjordingar som er reist ut av bygda inviteres herved til å bli med i ei referansegruppe slik at vi kan få innspel litt utanfrå vår eigen navle. Vi treng all den hjelp vi kan få til å skape ein attraktiv plass slik at du kan tenke deg å flytte tilbake.
Vi som bur her er ikkje i tvil, Eikefjord skal bli ein god plass å bu også i framtida

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20131229-nipevatn.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com