ImageSentrum blei onsdag asfaltert. Heile området frå skulen til sentrum har fått seg eit skikkeleg løft. Det er lagt ned mykje arbeid under den asfalten som no er lagt. Det nødvendige av teknisk anlegg er lagt ned i grøftene og biltrafikk og dei mjuke trafikkanter er skilt med fortau og fine murer i naturstein. Heilheten får vi først når det blir grønt i rabattane innimellom all asfalten.
Lat oss håpe at eigarane av dei to gamle daglegvareforetningane gir desse husa eit tilsvarande løft slik at dei blir like presentable som den gamle bakarbutikken

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

sentrum-juletre.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com