ImageSentrum blei onsdag asfaltert. Heile området frå skulen til sentrum har fått seg eit skikkeleg løft. Det er lagt ned mykje arbeid under den asfalten som no er lagt. Det nødvendige av teknisk anlegg er lagt ned i grøftene og biltrafikk og dei mjuke trafikkanter er skilt med fortau og fine murer i naturstein. Heilheten får vi først når det blir grønt i rabattane innimellom all asfalten.
Lat oss håpe at eigarane av dei to gamle daglegvareforetningane gir desse husa eit tilsvarande løft slik at dei blir like presentable som den gamle bakarbutikken

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2