ImageDet vart feira på tradisjonelt vis i Eikefjord. Før salutten kl 7 høyrde vi russen med latter og moro på veg gjennom bygda. Resten av eikefjordingane møtte fram på skulen i 10 tida for å gå i barnetoget til kirka. Der heldt Olav Aalen ein orientering om Andreas Hesjedal sine gjerningar under krigen og la ned ei krans på støtta.


ImageEtter kirketid var det mat i gymnsalen og leikar for barn og vaksne. Ordførar, Bente Frøyen Steindal heldt festtala for dagen.
Den store overraskinga sto grendalaget for. Jørn Høyset vart overrekt ein plansje der det er montert bilder frå starten av karieren og fram til idag. Vi føler oss ganske sikre på at rekka av store prestasjoner i nasjonale og internasjonale mesterskap vil fortsette.
ImageImageArrangementet på skulen blei avslutta med borgartog til eldrebustadane og tilbake til skulen.
Vidare utover kvelden var det diskutek for dei yngste og dans for dei eldre.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150815-prebe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com