Fylkesmannen legg det regionale miljøprogrammet for landbruket ut på høyring. Bakgrunnen for miljøprogrammet er å auke målrettinga av miljøarbeidet i landbruket og gjere den samla miljøinnsatsen i landbruket meir synleg. Det regionale miljøprogrammet skal fungere som betaling til den enkelte gardbrukar for miljømessige driftsformer og produksjon av miljøgode. Programmet vert finansiert over jordbruksavtalen og det er sett av ca 22 mill kr til vårt fylke i 2005

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu